Anmäl arbetsskada på enklare sätt

Med en smart app från Axintor, så kan du ta anmäl arbetsskada och snabbt få det registrerat. Om det sker ett tillbud eller en skada i jobbet, så ska detta anmälas till bland annat Försäkringskassan. Att göra en så kallad tillbudshantering i fall av olycka och tillbud är viktigt, så se till att du anmäler en arbetsskada så snart det skett! För att göra det bra enklare och snabbare, så satsa på att använda er av den app som Axintor har tagit fram. Då rapporteras allt in dit det ska på ett litet kick. Just när det sker saker på jobbet som lika gärna kunde vart en olycka, så kallas det tillbud. För att kunna jobba med det och förbättra arbetssätt är det viktigt att rapportera alla sorters tillbud. Det så att det går att förhindra att det sker igen.

Att anmäla arbetsskador

Arbetsskador och allvarliga tillbud ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och ibland även till Försäkringskassan. Du kan anmäla arbetsskada via SafetyNet, som är ett system som Axintor har tagit fram. Axintors system är smart och kan användas på en mängd sätt och inte bara för att anmäla tillbud och arbetsskador med. Systemet kan integreras med lönesystem, samt se till att all information samlas på ett bra sätt. Det går sedan att snabbt anmäla direkt till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Dessutom har den en administrationslösning, som gör att ni kan göra egna interna undersökningar samt beräkna olika grejer. Om du vill veta mer om detta system eller mer om rapportering eller dokumentering kring olyckor och tillbud, kolla då gärna in den hemsida som detta företag har.