Mina hundars MH

    1 2 3 4 5
1a Kontakt Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

BIMBO

TIRA

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
1b KONTAKT Samarbete Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot fö. Eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral

BIMBO

Följer med villigt. Engagerar sig.

TIRA

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar
1c KONTAKT Hantering Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

BIMBO

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral.

 

TIRA

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a LEK 1 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker – startar långsamt, men blir aktivt.

TIRA

Leker aktivt, startar snabbt.

BIMBO

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b LEK 1 Gripande Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.

BIMBO

TIRA

Griper direkt. Hugger föremålet.
2c LEK 1 Dragkamp Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter – drar emot, släpper, tar om.

TIRA

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

BIMBO

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a JAKT Förföljande(2 ggr) Startar ej. Startar men avbryter.

TIRA

Startar el. springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

BIMBO x 2

TIRA

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b JAKTGripande (2 ggr) Nonchalerar bytet/ springer ej fram.

TIRA

Griper ej, nosar på föremålet.

 

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper.

TIRA

Griper direkt, Behåller bytet i minst 3 sek.

BIMBO x 2

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

TIRA

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.

BIMBO

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a AVST.LEK Intresse Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

BIMBO

TIRA

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b AVST.LEK Hot/agg Inga skall eller morrningar.

BIMBO

TIRA

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5c AVST.LEK Nyfikenhet Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.

TIRA

Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

BIMBO

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d AVST.LEK Leklust Visar inget intresse.

TIRA

Leker ej, men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

BIMBO

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e AVST.LEK Samarbete Visar inget intresse.

TIRA

Blir aktiv men avbryter.

BIMBO

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a ÖVERRASKN. Rädsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

BIMBO

Flyr högst 5 meter.

TIRA

Flyr mer än 5 meter.
6b ÖVERRASKN. Hot/agg. Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden.

TIRA

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

BIMBO

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c ÖVERRASKN. Nyfikenhet Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen – lockar på hunden.

BIMBO

TIRA

Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

TIRA

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna.

BIMBO

 

Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e ÖVERRASKN Kvarstående intresse Inget intresse för overallen

BIMBO

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

TIRA

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller flera passager.
7a LJUDKÄNSL. Rädsla Stannar, kort stopp.

BIMBO

Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

TIRA

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet – lockar på hunden.

TIRA

Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

BIMBO

Går fram till skramlet utan hjälp.
7c LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

BIMBO

TIRA

Liten båge, el liten tempoväxling, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl. Vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

BIMBO

Stannar upp. Luktar/ tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

TIRA

Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/ Leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a SPÖKENHot/agg Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid.

BIMBO

TIRA

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b SPÖKEN Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott.

BIMBO

TIRA

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c SPÖKENRädsla Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering.

TIRA

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

BIMBO

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d SPÖKEN Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden.

TIRA

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

BIMBO

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e SPÖKEN Kontakt Avvisar eller undviker kontakt- försök. Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad

BIMBO

TIRA

Intensivt kontakt-beteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a LEK 2 Leklust Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker – startar långsamt, men blir aktivt.

TIRA

Leker aktivt, startar snabbt.

BIMBO

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b LEK 2 Gripande Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

TIRA

Griper direkt med hela munnen.

BIMBO

Griper direkt, hugger föremålet.
10 SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

TIRA

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

BIMBO

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/ återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt-tendenser / avstår skott

Pin It on Pinterest

Share This

Prenumerera på mitt nyhetsbrev

Få de senaste nyheterna genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev.

Din prenumeration lyckades!